យើងបានផ្លាស់ប្តូរវិធីដែលយើងធ្វើការដើម្បីយើងអាចជួយផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់អ្នក
We've transformed the way we work so that we can help transform your business
Sales/ការលក់ : +855 23 432 130
Service/សេវាកម្ម : +855 23 432 130

ផលិតផល
(Product Range)
IMG_0907.jpg

BKT TYRES

• For Agricultural Tractors

• For Rough Terrain Vehicles

41151-10313418.jpg

KLEEMANN

• Mobile Jaw Crushers

• Mobile Cone Crushers

• Mobile Impact Crushers

• Mobile Screen Units

IMG_6001.JPG (1).jpg

SUMITOMO

• Soil Excavators

• Forest Excavators

CLARK

• Diesel Forklifts

• LPG Forklifts

• Electric Forklifts

• Electric Stackers

MORBARK

• Tree Recycling

• Forestry & Biomass

• Tree Care

• Stump Grinders

maxresdefault (1).jpg

TEXAS LUBRICANT

• Diesel Engine Oil

• Passenger Cars Engine Oil

• Marine Oil products

• Industrial Lubricants

e067b974-7b24-4d98-9ef3-899c6a360416.jpg

HAMM

• Soil Compactors

Perkins Engine Blank.png

PERKINS

• Marine Engines

• Industrial Engines

• Electric

Asphalt Paver.JPG

Vogele

• Super Series Road Pavers

• PowerFeeder Series Road Pavers

• Screeds

KESLA

• Tree Harvester Heads

• Forest Machine Cranes

• Tree Grapples

RUBBLE MASTER

• Mobile Impact Crushers

• Mobile Screen Units

• Mobile Stockpiling Conveyors

Capture.JPG

Wirtgen

• Cold Milling Machines

• Cold Recyclers

• Soil Stabilizers

• Binding Spreaders


សេវាកម្មគាំទ្រគាំទ្រ
(Service Support)

ពួក​យើង​នៅ​ទីនេះ
(We Are Here)
MULTICO CAMBODIA

Lot 168, National Road 6A, Sangkat Chroy Changvar, Phnom Penh, Cambodia

info@mmsc.multicoasia.com

Tel :  +855 23 432 130

  • Black Facebook Icon

Copyright @ 2020 Multico Group of Companies. All Right Reserved