ພວກເຮົາໄດ້ຫັນປ່ຽນວິທີທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອວ່າພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້
We've transformed the way we work so that we can help transform your business
Sales/ຂາຍ : +856 30 9342023
Service/ບໍລິການ : +856 30 9342023

ຜະລິດຕະພັນຕະພັນ
(Product Range)

CLARK

• Diesel Forklifts

• LPG Forklifts

• Electric Forklifts

• Electric Stackers

MORBARK

• Tree Recycling

• Forestry & Biomass

• Tree Care

• Stump Grinders

maxresdefault (1).jpg

TEXAS LUBRICANT

• Diesel Engine Oil

• Passenger Cars Engine Oil

• Marine Oil products

• Industrial Lubricants

e067b974-7b24-4d98-9ef3-899c6a360416.jpg

HAMM

• Soil Compactors

Perkins Engine Blank.png

PERKINS

• Marine Engines

• Industrial Engines

• Electric

Asphalt Paver.JPG

VOGELE

• Super Series Road Pavers

• PowerFeeder Series Road Pavers

• Screeds

KESLA

• Tree Harvester Heads

• Forest Machine Cranes

• Tree Grapples

RUBBLE MASTER

• Mobile Impact Crushers

• Mobile Screen Units

• Mobile Stockpiling Conveyors

Capture.JPG

WIRTGEN

• Cold Milling Machines

• Cold Recyclers

• Soil Stabilizers

• Binding Spreaders

41151-10313418.jpg

KLEEMANN

• Mobile Jaw Crushers

• Mobile Cone Crushers

• Mobile Impact Crushers

• Mobile Screen Units

IMG_6001.JPG (1).jpg

SUMITOMO

• Soil Excavators

• Forest Excavators


ຜະລິດຕະພັນຕະພັນ
(Service Support)

ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້
(Service Support)
MULTICO LAOS

450 Year Road, Xoknoy Village,
Xaysetha District, Vientiane Capital, Lao PDR

info@mflac.multicoasia.com

Tel : +856 30 9342023

  • Black Facebook Icon

Copyright @ 2020 Multico Group of Companies. All Right Reserved