ພວກເຮົາໄດ້ຜັ້ນຂະຫຍາຍປ່ຽນວິທີການເຮັດວຽກຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຊ່ວຍປ່ຽນແປງທຸລະກິດຂອງທ່ານໄດ້
We've transformed the way we work so that we can help transform your business
Sales/ຂາຍ & Service/ບໍລິການ : +856 21 466002

ຜະລິດຕະພັນຕະພັນ
(Product Range)

CLARK

• Diesel Forklifts

• LPG Forklifts

• Electric Forklifts

• Electric Stackers

POWER DRIVE

• Generator Set

TEXAS LUBRICANT

• Diesel Engine Oil

• Passenger Cars Engine Oil

• Marine Oil products

• Industrial Lubricants

HAMM

• Soil Compactors

• Tandem Rollers

• Pneumatic Tire Rollers

RUBBLE MASTER

• Mobile Impact Crushers

• Mobile Screen Units

• Mobile Stockpiling Conveyors

VOGELE

• Road Pavers

• Screeds

• Power Feeder 

KESLA

• Tree Harvester Heads

• Tractor Attachments

• Truck & Stationary Cranes

SINOMACH

• Wheel Loader

• Motor Grader

WIRTGEN

• Cold Milling Machines

• Recyclers & Soil Stabilizer

• Binding Agent Spreader

• Slipform Paver

• Surface Miner

MULTICO GENSET

• Base Load

• Prime Power

• Standby Power

• Engine for Perkins, Cummins,

   Mitsubishi, MTU 

SUMITOMO

• Excavators


ຜະລິດຕະພັນຕະພັນ
(Service Support)

ພວກ​ເຮົາ​ຢູ່​ທີ່​ນີ້
(Service Support)
M-FLAC Trading Co., Ltd

450 Year Road, Xoknoy Village,
Xaysetha District, Vientiane Capital, Lao PDR

info@mflac.multicoasia.com

Tel : +856 214 66002

  • Black Facebook Icon

Copyright @ 2021 Multico Group of Companies. All Right Reserved